Ovocnářství Ploskovice Hruškový sad Motýl

Prodejní místa

Naše čerstvé ovoce nabízíme nejen v Ploskovicích, ale také na oblíbených farmářských trzích. Rádi Vás obsloužíme na Jiřáku, Náplavce v Praze a na dalších místech. Kvalitní plody ze Zahrady Čech tak máte na dosah ruky. Pod následujícím odkazem naleznete bližší informace o prodejních místech a době prodeje. Těšíme se na Vás!
Více informací »

SISPO

Ovoce pěstujeme podle zásad integrované produkce. SISPO, Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce, sdružuje české podniky, které produkují zdravější ovoce vysoké kvality při uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování a minimalizují nežádoucí vedlejší účinky agrochemikálií a umělých hnojiv. Další informace naleznete na webu SISPO.
Více informací »

SISPO

GLOBALG.A.P

Dokladem bezpečnosti našich potravin je certifikát GlobalGAP - mezinárodní standard pro správnou zemědělskou praxi. Vychází z uplatňování zásad HACCP, minimalizuje negativní dopad zemědělské produkce na životní prostředí a stanoví kriteria pro bezpečnost práce a ochranu zdraví v zemědělském podniku.
Více informací »

UOSR

Ovocnářství Ploskovice je členem UOSR (Unie ovocnářů severočeského regionu). Jedná se o zájmové sdružení, neziskovou organizaci ovocnářů, školkařů, obchodních i odbytových firem, zpracovatelských podniků, odborných institucí, odborných škol a dalších organizací zabývajících se výrobou, skladováním a prodejem ovoce a výrobků z ovoce.
Více informací »

Unie ovocnářů

Z naší nabídky